Monday 31 May 2021

AP DIKSHA Online టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ Course Joining Link

AP DIKSHA Online టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ Course Joining Link

AP DIKSHA Online టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ Course Joining Link/AP Diksha దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ నందు జాయిన్ అయి పూర్తి చేసే విధానం కోర్సు గడువు 29-05-21 నుండి 01-06-21


AP DIKSHA Online టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ Course Joining Link


దీక్ష ఆన్లైన్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ లో భాగంగా కోర్సు-3 దీక్ష కంటెంట్ క్రియేషన్ నందు జాయిన్ అయి పూర్తి చేసే విధానం కోర్సు గడువు 29-05-21 నుండి 01-06-21 వరకు
DIKSHA APP లో May 29 నుండి మొదలయ్యే DIKSHA CONTENT CREATION కోర్స్ ఓపెన్ అయ్యింది DIKSHA CONTENT CREATION కోర్సును ENROL చేసుకొనే లింక్ క్రింద అందుబాటులో ఉన్నది


Joining Course Link at


0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.