Friday 11 June 2021

How to check redgram Dal supply receiving and distribution status reports at official website

How to check redgram Dal supply receiving and distribution status reports at official website

How to check redgram Dal supply receiving and distribution status reports at official website | మన పాఠశాల యొక్క కందిపప్పు సరఫరా రిసీవింగ్  మరియు విద్యార్థులకు పంపిణీ స్టేటస్ రిపోర్ట్స్ ను క్రింది వెబ్ పేజీ ద్వారా చెక్ చేసుకోండి.

How to check redgram Dal supply receiving and distribution status reports at official website

Check our school's redgram Dal supply receiving and distribution status reports through the following web page
How to check redgram Dal supply receiving and distribution status reports at official website link

మన పాఠశాల యొక్క కందిపప్పు సరఫరా రిసీవింగ్  మరియు విద్యార్థులకు పంపిణీ స్టేటస్ రిపోర్ట్స్ ను క్రింది వెబ్ పేజీ ద్వారా చెక్ చేసుకోండి


Get official link at


0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.