Saturday 11 September 2021

AP School Sanitary Worker Ayah Payment Status Report

AP School Sanitary Worker Ayah Payment Status Report

AP School Sanitary Worker Ayah Payment Status Report | How to know the School Sanitary Worker Ayah Payment Status Report


AP School Sanitary Worker Ayah Payment Status Report


How to know the School Sanitary Worker Ayah Payment Status Report
How much amount has been sanctioned to our school sanitary & payment status details can be checked through the following link

మన  పాఠశాల ఆయాకు ఎంత అమౌంట్ మంజూరు అయ్యింది & పేమెంట్ స్టేటస్ వివరాలు  క్రింది లింక్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు.(అన్ని జిల్లాల ఆయాలకు  అమౌంట్ వేయడం స్టార్ట్ చేశారు)


AP School Sanitary Worker Ayah Payment Status Report Click here
0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.